Välkommen till MiMa institutet.
Vi skapar lönsamhet genom utveckling.
Bli inspirerad, engagerad och utvecklad.
Vi på MiMa älskar att inspirera människor, se människor utvecklas, se organisationer växa genom modiga och passionerade medarbetare

Strategic B.O.O.S.T Management

Strategic B.O.O.S.T Management (SBM) är en serie olika företagsanpassade utvecklingsprogram skapade för företag och organisationer som vill utveckla sina chefer och medarbetare utifrån ett kundnöjdhets- och lönsamhetsperspektiv.
BOOST är Business, Orientation, Organisation, Sell och Trust.

MiMa institutet har flera utvecklingsområden inom företagsutveckling, se även våra utvecklingsprogram.

Business

Hur väljer era kunder era produkter och tjänster? Är det ert varumärke, ert bemötande, eller är det lägsta pris? Hur ökar ni er kundnöjdhet?

MiMa institutet AB

Välkommen att kontakta oss så kommer vi att föreslå ett möte där vi träffas och diskuterar era tankar om utveckling. Vi skapar ett utvecklingsförslag som bygger på er organisations möjligheter, förutsättningar och krav utifrån vår samlade kunskap om medarbetare-, ledar- och företagsutveckling.

Organisation

Hur utvecklar ni chefer och medarbetarnas i förståelse över vad som är skillnaden på, trygghet som ger rutiner, och trygghet som ger motivation och utveckling?

Orientation

Hur skapar ni tillväxt i er marknadsposition? Vilka incitament har era kunder för att söka sig till er?

Sell

Hur tränar ni era säljare i köpprocesser istället för säljprocesser?

Trust

Det talas mer om varumärkets betydelse för kund. Det talas mindre om kundmötets värde för varumärket.