Coachning och mentor- och adeptprogram

Att bli coachad, är att växa!

MiMa institutet erbjuder coachning i ledarskap och kundkommunikation. Vi anpassar helt upplägget utifrån adeptens förutsättningar och organisationens mål. Våra coacher följer en tydlig och väl beprövad coachmetodik.

Mentor- och adeptprogram.

Vi ser idag ett generationsskifte i chefsled för många organisationer. Detta håller på att bli en trång sektor för framtiden. Demografiskt har vi idag få åttio- och nittiotalister, och få av dem har ett intresse av att vara chefer i framtiden.

Målet är också att skapa förutsättningar till att eliminera ”naturliga” hinder som hämmar organisationens utveckling i olika faser. Ett mentorprogram öppnar rätt ”kanaler” samt utvecklar arbetsgivarmärket (employer branding).

MiMa institutet tagit fram ett mentor- och adept program som kan anpassas till organisationens framtida behov.

Målgrupp: Alla medarbetare.

Resultat: Chefer och medarbetare som är trygga i sin roll, skapar förutsättningar för en utvecklad organisation som utvecklas snabbare med större lönsamhet.