Företagskultur och etiskt ledarskap

Är etik och moral nödvändigt, eller en förutsättning för lönsamhet?

Vad är en företagskultur och vad ger en bra företagskultur? På vilket sätt påverkas företagets framgång och tillväxt av företagskultur? Hur ser framgångsrika företagskulturer ut? Hur skapar man en företagskultur? Vems är ansvaret? Påverkas lönsamheten?

MiMa institutet erbjuder kompetens i hur organisationer kan att skapa en företagskultur för välmående och lönsamhet.

Målgrupp: Alla ledare och medarbetare i alla verksamheter kultur och etik.

Resultat: En tydligare företagskultur ger positivare organisation som utvecklas snabbare med större lönsamhet.