Förhandlingsutveckling

När övergår försäljning till förhandling?

Vid en viss tidpunkt övergår försäljning till en förhandling av kontrakt och villkor. Vet du när försäljningen slutar och förhandlingen börjar? Hur skapar man genom en bra och kanske en hård förhandling en bättre och starkare kundrelation, än innan förhandlingen startade. Det här är bland de ämnen och frågor som vi tar upp i förhandlingsprocessen. Det finns inget lättare sätt att tjäna eller spara pengar än att förhandla bra.

MiMa institutet erbjuder i denna utveckling att skärskåda aktuella och reella affärsförhandlingar som har gått bra samt de som gått mindre bra för deltagarna. Alla kommer att ta med egna upplevelser i processen. Målet blir att coacha och hjälpa varandra i reella problemställningar.

Målgrupp: Chefer, ledare, säljare, inköpare

Resultat: Bättre förhandlare eliminerar framtida kostamma problemställningar samt att de kan skapa bättre affärer med större lönsamhet genom kundnöjdhet..