Intern- och extern kommunikation

All kommunikation sker på mottagarens villkor!

Denna sanning gäller all kommunikation och vi utvecklar medarbetare inom följande kommunikationsfält:

  • Affärskommunikation
  • Medarbetarkommunikation
  • Kriskommunikation
  • PR på hemmaplan
  • Mediaträning
  • Kommunikationspsykologi
  • Presentationsteknik
  • Kommunikation och mötesteknik

Målgrupp: Chefer, ledare, kommunikationsansvariga

Resultat: Bättre kommunikation skapa tydlighet och trygghet som eliminerar konflikter internt som externt. Rätt kommunikation skapar en harmonisk organisation som ökar lönsamhet genom motiverade och engagerade medarbetare.