Ledarskapsutveckling

Du kan inte motivera andra, du kan bara skapa förutsättningar för att medarbetaren kan motivera sig själva.

En vanlig definition av ledarskap är att uppnå resultat via andra. En annan definition är att motivera och följa upp andras aktiviteter till en gemensam insats för att uppnå organisationens mål. Ledarens uppgift är därför att skapa processer som leder till att medarbetarna löser uppgiften på bästa möjliga sätt.

MiMa institutet kan utveckla ert ledarskap utifrån motivationsinsikt, roller, och kommunikation i ledarskapet. Vi ser att olika ledare behöver olika träning som för administrativa ledare, förändringsledare, konfliktlösare och som kulturbärare i organisationen.

Målgrupp: Alla chefer och ledare.

Resultat: Tryggare och mer motiverade medarbetare, ger större lönsamhet.