Ledningsgruppsutveckling

Har ni en statisk rapportledningsgrupp eller en dynamisk strategiledningsgrupp?

Att driva en ledningsgrupp är att berika olikheter och ta strategiska beslut. Omedvetet eller medvetet påverkar ledningsgruppens kommunikation kundnöjdheten och lönsamheten. Att skapa proaktiva spelplaner och ett dynamiskt tänk i en ledningsgrupp kräver ständig utveckling. MiMa institutet kan utveckla er ledningsgrupp utifrån ett individ och grupperspektiv med psykologiska och kommunikativa förtecken.

Målgrupp: VD, Ledningsgrupp och styrelsemedlemmar

Resultat: En tryggare organisation som utvecklas snabbare med större lönsamhet.