Marknadskommunikation

Marknadskommunikation är att påvisa, påverka och bekräfta kunders emotionella beslut!

Hur skaffar ert företag nya kunder och bekräftar befintliga kunders val? Vi nås idag av ca: 20 000 kommersiella budskap varje dag, hur hörs ni på er arena?

Vissa förknippar marknadskommunikation enbart med reklam, vi tror inte att det är så enkelt.

Varumärkesutveckling i marknadskommunikationen

En kund köper inte en produkt, en kund köper upplevelsen och tillhörigheten av att tillhöra varumärke. Varumärken skapar tillhörighet och ordning i våra sociala relationer.

MiMa institutet erbjuder här att tillsammans med er och de förutsättningar skapa den kund- och värdekommunikation som era tjänster/ produkter behöver för att nå genom på de arenor som ni verkar.

Målgrupp: Marknadschefer, marknadsassistenter, marknadskommunikatörer, försäljningschefer, säljare.

Resultat: Bättre och tydligare marknadskommunikation skapar en trygghet och igenkänning hos kund som ger en högre försäljning och lönsamhet.