Metodik

Vår metodik bygger på de senaste rönen om andragogik (vuxenpedagogik).
Vår styrka är ”a perfect match” mellan konsult och er som kund genom att vi handplockar den konsult som bäst kan möta era krav på kunskap, inriktning och målgrupp.

MiMa institutets utveckling kännetecknas av hög aktivitetsnivå i workshops där vi varvar individuella och grupporienterade aktiviteter med mycket dialog och resonemang. Vi implementerar övningar som är relaterar till olika och verkliga frågeställningar i er organisation.

Vårt mål är att skapa kostnadseffektiva investeringar i förändringsarbetet för våra kundorganisationer.

Educonsulting

MiMa institutets Educonsulting är en metodik som genom förstudie identifierar problemställningar och förutsättningar i er verklighet och verksamhet. Förstudien syftar till att utifrån bekräfta eller dementera organisationens upplevda eller verkliga problemställning. Därefter genomför vi utbildningsprocesser där vi tar fram kärnan och lösningen för individen och organisationen.

För mer information kontakta MiMa institutets rådgivare
040-627 16 10