MiMa institutet AB

Välkommen att kontakta oss så kommer vi att föreslå ett möte där vi träffas och diskuterar era tankar om utveckling. Vi skapar ett utvecklingsförslag som bygger på er organisations möjligheter, förutsättningar och krav utifrån vår samlade kunskap om medarbetare-, ledar- och företagsutveckling.

MiMa institutet AB

World Trade Center
Jungmansgatan 12
211 19 Malmö

0704-800094
mail@mima-institutet.com