Projektledarskap

Vad är skillnaden mellan ett projekt och aktivitet?

Det är inte helt naturligt att man kan förklara skillnaden på projekt och aktivitet.

MiMa institutet har tagit fram ett antal projekt processer och projektledarträningar som vi i anpassad form genomför med dig och din organisation. För att skapa en tydligare bild för deltagarna så arbetar vi i ”skarpa case” där vi arbetar genom styrdokument och projektupplägg.

Vi kan i denna utvecklingsprocess att analysera och belysa de besluts och beslutsvägar som ni har i er organisation. I träning arbetar vi med er, där ni under överseende av våra konsulter, kommer att organisera och planera projekt, projektplaner; projektavstämning; löpande uppföljning av projektet; projektmöten; projektavslut.

MiMa institutet kan ge deltagaren kunskaper i projektarbete, speciellt de områden som rör planering, organisation, dokumentation, rapportering, mötesteknik och kommunikation samt avgränsningar. Vi kan skapa de styrdokument som anpassas till er organisations förutsättningar och mål.

Målgrupp: Alla medarbetare i organisationen som skall verka i projekt såsom projektledare, projektmedlemmar eller som har projekt som arbetsform.

Resultat: Projektledare som hanterar sitt projektledarskap eliminerar kostsamma förseningar och kvalitetssäkrar varumärket och lönsamheten.